ostatni

Text otázky

Bydlím v domě (BD a SD), kde nejsou osazeny vodoměry.Měníme stanovy.Bylo nám řečeno,že účtování studené vody je dle zákona podle podlahové plochy, pokud dohoda neurčuje jinak.Pokud bude ve stanovách primárně zakotveno, že se platí zálohy dle počtu osob, musí být také stanoveno jak a vjaké výši.číslo zákona nám nebylo uvedeno.Můžete mi ho sdělit?Problém je v tom, že někteří vlastníci mají třeba 4 podnájemníky a nezdá se nám spravedlivé účtování dle podlahové plochy.Když třeba v bytě 1+1 bydlí osoba a v bytě 2+ 1 bydlí 4 osoby.Děkui za odpověd

Odpověď na otázku

Pro účtování spotřeby studené vody v jednotlivých bytech zúčtovací jednotky(domu) platí ustanovení uvedená v cenovém výměru Ministerstva financí č.01/2010. Najdete jej na adrese http://www.artav.cz/legislativa.html.Informace o rozúčtování dle m2 podlahové plochy není správná, neboť v případě nedohody se náklady rozúčtují výhradně dle počtu obyvatel bytu v závislosti na vybavení bytu. Rovněž tak i zálohy se v případě nedohody vypočtou ve výši jedné dvanáctiny dodávek a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody.Nic vám však nebrání tomu, abyste si stanovili vlastní pravidla a rozúčtovávali vodu např. dle instalovaných bytových vodoměrů, což Vám jednoznačně doporučujeme.Takový postup může být zakotven ve vašich stanovách, případně v samostatném předpisu, na který budou vaše stanovy odkazovat. Ve stanovách by však měl být uveden postup pro vytváření a schvalování takového předpisu.