ostatni

Text otázky

Dobrý den,ráda bych se zeptala, zda vodoměry je povinen hradit vlastník bytové jednotky či SVJ a ve vlastnictví koho pak jsou. Po jak dlouhé době je třeba je z hlediska metrologie měnit.

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz bude ve dvou částech a to jednak pokud jde o vodoměry na teplou vodu a jednak pokud jde o vodoměry na studenou vodu. Instalace vodoměrů na teplou vodu řešila vyhláška č. 186/1991 Sb. kdy povinost jejich instalace byla uložena v § 7 odst. 8, vlastníkům a správcům a to v termínu do 1.9.1994 dle §9 odst. 4, písmeno f. V současné době však tato vyhláška již neplatí.U vodoměrů na studenou vodu je situace úplně odlišná, neboť jejich instalaci nenařizuje ani nenařizoval žádnýprávní předpis! Z uvedeného plyne, že vodoměry na teplou vodu jsou v převážné míře v majetku vlastníka a tedy vlastník odpovídá za jejich platné úřední ověření a to i na své náklady zajišťuje!.Povinnost instalovat vodoměry na studenou vodu není v současné době stanovena žádnýmprávním předpisem! Pokud však vlastník objektu tyto osadil na svoje náklady a pokud podle jejich údajů provádí rozúčtování spotřeby SV, pak je i na svoje náklady ověřuje. U společenství vlaswtníků bytových jednotek je pak směrodatné, co toto SVBJ má zakotveno ve stanovách, či společenské smlouvě.Platnost úředního ověření u vodoměrů na teplou vodu je čtyři roky a u vodoměrů na studenou vodu šest roků.