ostatni

Text otázky

V případě, že bude státní zkušebnou zjištěn nefunkční vodoměr na základě žádosti o jeho přezkoušení (překročena povolená chyba měření), za jak dlouhé období lze zohlednit spotřebu zpětně a podle čeho? Děkuji (ať se jedná o domovní vodoměr nebo bytový poměrovný).

Odpověď na otázku

Reklamaci vyúčtování spotřeby vody podle vodoměru z důvodu nevyhovění vodoměru požadavkům metrologického zákona lze uznat pouze za zúčtovací období, ve kterém byl vodoměr přezkoušen stání zkušebnou.

Menu