ostatni

Text otázky

Dobrý den, při každé výměně vodoměru nám účtují 700,- Kč za vodoměr a práci, ale dostáváme repasovaný. První jsme si koupili sami. Je to správně? Mates

Odpověď na otázku

Zcela určitě je správně, že výměnu vodoměru po uplynutí doby jeho úředního ověření hradíte. Tím je vytvořen základ pro průběžné používaní naměřených hodnot vodoměrů pro účely rozúčtování.Jak je nakládáno s původním vodoměrem, případný rozklad ceny a proč se používají vodoměry repasované Vám může sdělit jedině vlastník objektu.