vodoměr v RD

  1. ARTAV
  2. vodoměr v RD
ostatni

Text otázky

Děláme rekostrukci RD, vzniknou dvě bytové jednotky,hlavní vodovodní přípojka je jedna, rozvod vody v domě je oddělen na každou bytovou jednotku zvlášť, můžeme dostat po úpravě druhý vodoměr?Fakturace by proběhla na dva majitelé RD. Nechceme podružné hodiny. Je to možné a kam se máme obrátit? Děkuji za odpověď Marie Stavařová

Odpověď na otázku

Tuto záležitost musíte projednat s dodavatelem vody, patrně s místní vodárenskou společností. Dodávka a montáž fakturačního vodoměru je povinností dodavatele vody, povinností majitele domu je upravit vstupní část rozvodu vody, zřídit tzv. vodoměrnou trať. Vše je nutno předem dojednat s vodárnou.