ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím v družstevním bytě, byly nám již ke konci roku 2008 namontovány měřáky vody. S tím, že účtování dle měřáků bude od roku 2009. V lednu 2009 byly udělány odečty jako počáteční stavy a v lednu 2010 byly opět odečty. Teď ve vyúčtování služeb je opět vyúčtování na osoby a tudíž nesouhlasí se skutečnou spotřebou. Je povinnost dle zákona vyúčtovávat dle vodoměrů, když už jsou v bytech namontovány? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vážená paní,protože z Vašeho dotazu není zřejmé, zda jde o vodoměry na teplou nebo studenou vodu, je nutno vysvětlit oba případy.Rozúčtování studené vody řeší Výměr MF č.1/2010, část II, odstavec 2. Pitná voda čl.14 a čl.15. Dle čl.14 se rozúčtování provede podle dohody uzavřené mezi odběratelem (majitelem objektu) a konečnými spotřebiteli (uživateli bytů nebo nebytových prostor) účastnícími se rozúčtování. Nedojde li k dohodě dle čl.14 nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování dle čl.15, tj. dle počtu obyvatelů bytu a podle počtu a druhů nebytových prostor (směrná čísla roční potřeby vody). Pokud tedy máte instalovány bytové vodoměry a dohodu dle čl.14, použijí se údaje těchto vodoměrů pro rozúčtování za podmínek, že splňují náležitosti zákona č.505/1990 Sb., tj.zejména platné ověření, zaplombování proti neoprávněné manipulaci, řádnou evidenci, atp.Rozúčtování teplé vody řeší vyhláška MMR č.372/2001 Sb. I pro rozúčtování teplé vody musí vodoměry použité pro rozúčtování splňovat náležitosti zákona č. 505/1990 Sb.Znění Výměru MF č.1/2010 i vyhlášku č.372/2001 Sb. naleznete na našich stránkách www: artav/odkazy/legislativa.