ostatni

Text otázky

Obracím se na Vás s dotazem ohledně vodoměrů. Jsme Společenství vlastníků a máme již několik let prošlé vodoměry.Přes to že vodoměry jsou prošlé již několik let ,tak nám bylo podle nich účtována spotřeba.V mém případě jsem dostal o 19 m3 teplé vody více a o 11m3 studené. Na dotaz předsedkyně výboru společenství mi bylo řečeno,že mé vodoměry zašlou do zkušebny na přeskoušení .Zdá se mi podivné přeskušovat již několik let prošlé vodoměry a jsem názoru, že se musí vyměnit celému společenství.Přeskoušení vodoměrů půjde na mé nákldy.S tím ,ale nesouhlasím ,nebod nemám prošlé vodoměry jenom já, ale všichni.Děkuji za odpověd. Daniel

Odpověď na otázku

Váš názor je zcela správný. Účtovat dodávku vody podle vodoměrů s prošlou ověřovací lhůtou není legální. Ověřovat vodoměry pouze v jednom bytě je naprostý nesmysl, jsou-li prošlé v celém objektu. Zaslání prošlého vodoměru na přezkoušení na akreditované zkušební pracoviště je bezpředmětné, protože v souladu s platnou metrologickou legislativou musí být jejich výrok NEVYHOVUJE.