ostatni

Text otázky

dobrý den,při ročním vyúčtování TV+SV mi byla připočtena k měřené spotřebě na vodoměrech navíc u SV o 5,71m3 víc tj.12,1%víc a u TV o6,48m3 tj.22,2% víc,a žádná havarie vody nebyla přitom v min.roce nebylo připočteno nic.Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Bytové vodoměry jsou poměrová měřidla a jejich součet se nikdy nebude shodovat s údajem domovního, fakturačního vodoměru. Proto ve vyúčtování bude obvykle vyúčtována o něco vyší spotřeba, než ta, kterou registruje bytový vodoměr.Pro rozúčtování nákladů na spotřebu vody jsou použitelné údaje spotřeby, pokud je rozdíl mezi hodnotami spotřeby určené objektovým fakturačním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů do 20% celkové spotřeby. Při vyšším rozdílu by se měl výpočet provést náhradním způsobem podle ustanovení vyhlášky 372/2001 Sb.. Pokud máte výhrady k rozúčtování, můžete je reklamovat u vlastníka objektu.