ostatni

Text otázky

"Pravidelné několikaminutové intervaly" mě tedy děsí ?O jaký čas jde ? Jednou za dvě, nebo za tři minuty ? (Prodejce ani výrobce mi tuto informaci nechce sdělit.) Proč to vůbec vysílá, když to nikdo nepřijímá ? Jsou přece i rad. vodoměry, které vysílají pouze ve chvíli odečtu, to je logičtější. - Co se týče toho vlastnění, předpokládám, že vlastníkem objektu není předseda SVJ, ale všichni jsou vlastníky se stejnými právy .

Odpověď na otázku

Vážená paní O. Hájková,on-line službu naší poradny nelze využívat, jako soukromou poradnu pro jakoukoliv Vaši životní situaci. V minulosti jste obdržela značnou řadu kvalifikovaných odpovědí, na dotazy týkající se rozúčtování. Jiné, nové nelze poskytnout, neboť systém rozúčtování i používané technologie jsou stále ty samé, jako u prvního Vašeho dotazu.Nebráníme se Vám poskytovat odborné rady i do budoucnosti, nadále však výhradně jako placenou odbornou službu.

Menu