ostatni

Text otázky

Údajně od roku 2017 budou muset být používány jen vodoměry s dálkovým odečtem (článek v denním tisku). Mohli byste prosím sdělit stanovisko k této informaci? Letos máme v našem SVJ vyměnit cca 180 vodoměrů, takže by bylo velmi neekonomické za dva roky případně měnit vodoměry znovu jen kvůli změně zákona či předpisu.Děkuji za odpověď. J. Kalabis

Odpověď na otázku

Předpis s takovým požadavkem v čR nebyl vydán a není nám známo nic o jeho případné přípravě.Podle SMěRNICE EP a RADY 2012/27/EU mají členské státy EU vydat takové předpisy, které by požadovali po vlastnících domů, aby nájemce jednotek ve svém domě (případně vlastníky jednotlivých bytových i nebytových jednotek) informovali o jejich spotřebě energie častěji než jednou ročně. Tomuto požadavku by vyhovovaly měřiče tepla, případně indikátory a vodoměry s dálkovým (radiovým) odečtem. Z toho je možno usoudit, že podobný předpis jednou asi bude vydán i v čR.Bez ohledu na to bych Vám chtěl instalaci vodoměrů s radioodečty rozhodně doporučit. Vyřeší se problémy se zajišťováním ročních odečtů, odečet je proveden automaticky u všech vodoměrů ve stejný okamžik, SVJ bude mít průběžnou kontrolu o správné funkci všech vocoměrů. (Nefunkční, stojící vodoměr bude včas odhalen a může být v průběhu roku vyměněn.)

Menu