ostatni

Text otázky

Proč má být rozpočítání spotřeby teplé vody u propadlých ověření provedeno dle §5.Tam se v odstavci 6 řeší kdy vodoměry nejsou nainstalovány.Domnívám se,že by mělo být postupováno dle §7 odstavec 4.Vodoměr instalován přeci je.Jako nový byl v pořádku a nyní má poruchu,jeho údaje nelze pro výpočet použít.

Odpověď na otázku

Na vodoměr s prošlou ověřovací lhůtou se pohlíží, jako by nebyl instalován. Nemůže se proto použít ustanovení §6, odst. 4. Důsledky rozúčtování nákladů na spotřebu vody podle §5, odst.6 jsou velmi motivující k tomu, aby majitel zúčtovací jednotky dodržoval ustanovení metrologického zákona a měl instalovány pouze vodoměry s platnou ověřovací lhůtou.

Menu