ostatni

Text otázky

V opovědi na dotaz ze dne 20.2.2015 jak postupovat při rozpočítání nákladů na teplou vodu,když vodoměry mají prošlou lhůtu ověření sdělujete,že se má postupovat dle §5 vyhlášky 372/2001Sb.Tento § ale přeci platí,když vodoměry nejsou instalovány a není žádná historie měření.Pokud jsou instalovány,tak přeci platí §6(4).Rozpočítání lze provést porovnáním se dvěma minulými obdobími.Použití §5 trestá ty,kteří vodou šetří a instalovali si úsporné záchody,kohoutky atd.Pro důchodce,který je v létě na chatě a vodu přes vodoměr neodebírá to znamená mnohatisícové doplatky ve srovnání minulostí.

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz z 20. 2. 2016 ( ne z 20.2. 2015 jak uvádíte) je jednoznačná, na vodoměr s prošlou ověřovací lhůtou se pohlíží, jako by nebyl instalován, a proto je nutno použít ustanovení §5 odst.6 vyhlášky 372/2001 Sb.

Menu