ostatni

Text otázky

Na našem domě jsme měli v BJ osazeny vodoměry kaden na těchto měřidlech býval rozdíl proti patě domu od 300-400m3.Je to hodně ale není to katastrofa. Po osazení vodoměrů fa ISTA domagua-m (dodávka od ing. Hrubeše) je zjištěn rozdíl 1460 m3 proti patě domu. Hlavní vodoměr je po testu v normě. Po porovnání odečtů bj z let 2005-2006 je na vodo ista o 33% menší spotřeba.To takto nekvalitní vodoměry dodává FA ISTA všude.

Odpověď na otázku

Rozdíl mezi náměrem patního měřidla a součtem náměrů bytových vodoměrů je obvyklý a je pro něj řada objektivních důvodů, z nichž některé jsou legální, jiné nikoliv. Proto i platná legislativa (pro případ teplé vody) na takové případy pamatuje a stanovuje, jak postupovat. Rozdíl je však vždy posuzován procenticky, nikoli v absolutních náměrech v m3. Uváděná změna rozdílu (nárůst o 300 %) je však natolik velká, že ji sotva lze přičíst změně vodoměrů z jedné značky na druhou – oba uváděné typy patří přinejmenším k dobrému standardu na domácím trhu a bezvýhradně splňují metrologické požadavky na bytové vodoměry kladené. Nicméně z formulace Vašeho dotazu je velmi pravděpodobné, že Vaše přístroje jsou dosud v záruce a proto doporučujeme obrátit se na dodavatele a společně hledat příčiny zjištěných rozdílů.