ostatni

Text otázky

Dobrý den, Jsem majitel bytu v OV v rámci SVJ, chtěl bych se zeptat, kdo je majitelem poměrových měřičů tepla a vodoměrů na TUV a SV. Kdo tedy také zodpovídá za jejich funkčnost, pravidelnou kontrolu či výměnu. Kdo platí pořízení, či výměnu - vlastník BJ nebo je placeno z fondu oprav SVJ? Jsou tyto skutečnosti jasně dány nebo záleží na formulaci v LV, popřípadě na rozhodnutí shromáždění vlastníků? Jak postupovat, když nebyly vodoměry na TUV včas vyměněny? Co když některý vlastník zpochybní vyúčtování? Konkrétně měla být výměna uskutečněna v prosinci 2007, až na několikeré upozornění dochází k výměně v současné době, tedy v září 2008. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Za dodržování obecně platných právních předpisů zodpovídá společenstvívlastníků, resp. výkonný orgán tohoto společenství. Financování dodávky,montáže, oprav a ověření měřící techniky záleží na stanovách společenstvívlastníků, případně rozhodnutí shromáždění vlastníků.Pokud vodoměry nevyhovují ustanovením metrologického zákona, neměly by býtpoužity pro rozúčtování nákladů na spotřebu. Lhůta platnosti úředního ověření vodoměru činí pro vodoměry na TUV 4 roky a počítá se od 1. ledna roku následujícího po roce ověření. Tedy pokud byly vodoměry ověřeny např. v roce 2004, je úředníověření platné do konce roku 2008.