ostatni

Text otázky

Dobrý den naše SVJ ma40 byt. jednotek.SV-hlavní 2732m3-vedlejší 2281m3-rozdíl 451m3.Spotřeba vedlejšího vodoměru 72m3,k teto spotřebje připočteno 14.26m3.TUV-rozdíl hlavní vedlejší 0.22m3.Jak je možné,aby na SV byl takový rodíl a na TUV tak nepatrný.Všechny vodoměry jsou cejchovány,a jednou ročně je prováděna kontrola jejich stavu.Rozdíl na SV je podle mého názoru nepřiměřený-prokapat za rok 14.26m3 je blbost.Správce si trvá na svém,co máme dělat,předem děkuji za radu. HURT

Odpověď na otázku

Je-li diference mezi součtem suchoběžných bytových vodoměrů a patním, fakturačním vodoměrem 451m3, představuje u vás odchylku 16,5%.Vodoměry jsou cejchovány, ale mají povolenou odchylku od správného měření plus mínus 5% při měření ve zkušebně a dvojnásobnou odchylku v místě, kde jsou osazeny. Protže každý z vodoměrů se může odhýlit jinak, jeden do plusu, druhý do mínusu, může rozdíl v měření dosáhnout v extrémním případě 20%.Vašich 16,5% je tedy možno takto vysvětlit. Ale i prokapání 14 m3 za rok je jistě možné, neboť to představuje cca 1,5 litru za hodinu. Někdy se vodoměry mohou shodnout téměř na 100% a je tedy možné, že u vašeho měření teplé vody je odchylka jen nepatrná.