Vodoměry na studenou vodu

  1. ARTAV
  2. Vodoměry na studenou vodu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosila bych o vyjádření.Jsme spoluvlastníci čtyř bytové jednotky, máme nový patkový vodoměr a v bytech sedm let staré podružné vodoměry. V bytovce se prádelna apod. nepoužívá a při ročním vyúčtování jsme zjistili spotřebu o 20kubíků více. Vodu jsme zkontrolovali, žádný únik jsme nezaznamenali. Je správné těch 20kubíků rozúčtovat podle osob v bytě a nebo na byt. Děkuji Kolářová

Odpověď na otázku

Vodoměry na studenou vodu podléhají povinnému periodickému ověřeníautorizovanou zkušebnou každých šest let.Zda je ověření platné se pozná především podle toho, že na měřidle je umístěna úřední značka v podobě plomby nebo samolepicího štítku, jejíž podoba odpovídá vyhlášce č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb. (a též ji najdete na webových stránkách čMI). Součástí této úřední značky je dvojčíslí – poslední dvojčíslí roku, v němž bylo provedeno ověření vodoměru. Lhůta platnosti ověření vodoměru, která činí: v případě vodoměrů na studenou vodu – 6 roků, v případě vodoměrů na teplou vodu – 4 roky, se počítá od 1. ledna roku následujícího po roce ověření. Tedy když je dvojčíslí např. „00“ a jde o vodoměr na studenou vodu, počítá se lhůta od 1.1.2001 a platí do 31.12.2006.Pokud vodoměry již nemají platné ověření, jejich údaje již nejsou použitelné pro rozúčtování spotřeby vody. Nesplňují totiž požadavky na stanovená měřidla vyplývající z metrologického zákona č. 505/90Sb. v jeho platném znění a proto se v obchodním styku nesmí použít.Ve Vašem případě doporučujeme celou spotřebu domu rozúčtovávatpodle osob, bez ohledu na údaje bytových vodoměrů a pro další období conejdříve vyměnit, nebo repasovat vodoměry v bytech.Samozřejmě instalovat vodoměr i do prádelny, nebo výtok v prádelněodstranit.