Vodoměry na SV

  1. ARTAV
  2. Vodoměry na SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, vlastníme bytový dům a vyúčtování vody bereme podle hlavního vodoměru, jelikož odečitací vodoměry nejsou ve všech bytech a tam kde jsou, mají prošlou plombu. V tomto stavu jsme dům již koupili a nesouhlasili jsme s odečítacími vodoměry. Z tohoto důvodu je nechceme nechat ocejchovat a ani podle nich nepočítáme spotřebu. Dotaz zní: Pokud je v bytě vodoměr je naší poviností počítat dle tohoto vodoměru spotřebu v bytě, nebo k němu nemusíme přihlížet? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

V čR neexistuje žádná právní norma, která by určovala povinnost používat ke tanovení spotřeby studené vody v bytě bytový vodoměr.Ve Vašem případě, pokud mají instalované vodoměry prošlé úřední ověření ve smyslu zákona č. 505/1990Sb.v platném znění ani nemůžete jejich údaje použít pro rozúčtování spotřeby vody, ale také je nemusíte úředně ověřovat (viz §11, odst.1 zákona). Pokud by jste se však v budoucnu rozhodli vodoměry k určení spotřeby SV znovu využívat, platila by pro vás povinnost vodoměry znovu úředně ověřovat.Výši úhrady za spotřebovanou SV tedy stanovíte jiným způsobem, bez přihlédnutí k údajům bytových vodoměrů.