vodoměry SV

  1. ARTAV
  2. vodoměry SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda některé z ministerstev (či EU) v současné době připravuje, nebo se chystá připravovat, nějakou vyhlášku či novelu zákona, která by vlastníkům nemovitostí stanovovala povinnost instalovat vodoměry na studenou vodu.

Odpověď na otázku

Váš dotaz se pravděpodobně vztahuje k bytovým vodoměrům na studenou vodu, protože povinnost měřit na vstupu do objektu mají dodavatelé vody stanovenu zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.Studená voda je v gesci Ministrestva zemědělství a není nám známo, že by se zákonná povinnost vybavení budov podružnými vodoměry na studenou vodu připravovala. Podobně je tomu na Ministrestvu pro místní rozvoj, které má v gesci bytovou politiku a problematiku bydlení jako takovou. Nevíme ani o podobném záměru v rámci EU, která se v současné době intenzivně věnuje problematice energetických úspor, takže zahrnuje i oblast teplé vody jako nositele tepelné energie, poměrové měření studené vody však zatím neřeší. Nicméně, instalaci bytových vodoměrů na studenou vodu lze jednoznačně doporučit, protože studená voda dnes představuje nikoli nevýznamný náklad spojený s bydlením a nový zákon o službách č.67/2013 Sb. umožňuje vlastníkovi objektu si stanovit vlastní pravidla pro rozúčtování tohoto nákladu, tedy i včetně povinné instalace těchto měřidel.

Menu