Vodoměry v domě s podílovým spoluvlastnictvím

  1. ARTAV
  2. Vodoměry v domě s podílovým spoluvlastnictvím
ostatni

Text otázky

Bydlím v domě o 3 bytových jednotkách v podílovém spoluvlastnictví. Jeden z majitelůmá větší spotřebu vody a odmítá nahlásit stav svého vodoměru ke dni odečtu s tím, žejeho vodoměr je nefunkční . Požaduje kontrolu a výměnu všech třech vodoměrů na společné náklady. Má na to právo ?

Odpověď na otázku

Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) v §15 Práva a povinnosti vlastníků jednotek v odst.4 říká:“Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek,popřípadě domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozívyzvání přístup do jednotky.“Kontrola a odečet vodoměru je takovýmto důvodem pro povinnost vlastníka bytu umožnit vstup do bytu zástupci ostatních spoluvlastníků domu.Pokud nedojdete k dohodě můžete předložit váš spor k rozhodnutí soudu.