ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsme "Sdružení občanů obytného domu" a chci se zeptat,zda jsme povinni vyměnit vodoměry v bytech,když prošla jejich doba(4 roky u TUV).Když ano, podle jaké vyhlášky nebo zákona.Děkuji

Odpověď na otázku

Vodoměry na teplou vodu se musí ověřovat v autorizované zkušebně po čtyřechlétech od předcházejícího ověření. Přesněji: Úřední ověření je platné dokonce čtvrtého kalendářního roku, následujícího po roce, ve kterém byloprovedeno, a který je vyznačen dvouciferným číslem letopočtu na plomběvodoměru.Tato povinnost vyplývá ze zákona o metrologii č. 505/1990Sb. v platném zněnía z navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. MPO č. 345/2002 Sb.