vracení přeplatku

  1. ARTAV
  2. vracení přeplatku
ostatni

Text otázky

v rámci vyúčtování služeb spojených s bydlením za období 01.2010-31.12.2010avízuje poskytovatel služeb spojených s bydlením vzniklý přeplatek do 31.07.2011 dle vyhl. 372/2001. proč výplata přeplatku nemusí být prove dena promptně, třeba již v květnu t. r. my musíme nájemné a poplatky s tím spojené platit bez zpoždění ?

Odpověď na otázku

Protože je nedoplatek či přeplatek vyplývající z vyúčtování splatný dle §7, odst. 5 vyhlášky č. 372/2001Sb. DO 7-mi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, za předpokladu, že nebyly uplatněny reklamace. Potom se termín posouvá ještě o další měsíc navíc.Váš poskytovatel služeb využívá až nejzazší možný termín. Pokud nejste s termínem splatnosti spokojen, obraťte se na vlastníka objektu, který je za rozúčtování zodpovědný.Současně je nutné si uvědomit, že splatnost se týká jak přeplatku, tak i nedoplatku. Tedy v jiném zúčtovacím období se ve Vašem případě nemusí jednat právě o přeplatek, ale o úhradu nedoplatku.