Vúčtování nákladů za teplo a TUV u neobsazených bytů.

  1. ARTAV
  2. Vúčtování nákladů za teplo a TUV u neobsazených bytů.
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Má majitel neobsazených bytů v panelovém domě povinost hradit základní složku tepla a TUV?Má majitel povinost zajistit temperování neobsazených bytů aby se sousedícím bytům nezvyšovaly fin. náklady na teplo?Má majitel panelového domu povinost uvádět tyto náklady v celkovém vyúčtování za panelový dům? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Odpovědi na váše dotazy jsou následující:1- majitel neobsazených bytů má povinnost hradit nejen základní složku nákladů připadajících na tento neobsazený byt, ale rovněž i spotřební, pokud jsou otopná tělesa osazena měřící či indikační technikou, tedy podíl celkových nákladů na vytápění připadajících na tento byt z provedeného rozúčtování nákladů na vytápění dle odst.6, § 6 vyhl. č. 372/2001 Sb.2- Z toho rovněž plyne povinnost úhrady základní složky nákladů na poskytování teplé vody – viz odst. 3, § 5 v návaznosti na již uvedený odst.6, §6 vyhlášky.3- Povinnost uvádět náklady připadající na neobsazený byt jak na vytápění, tak i na poskytování teplé vody mu ukládá odst. 2, písmeno f, §7 citované vyhlášky.4-Povinnost temperování neosazeného bytu či nebytového prostoru má vlastník domu dle odst. 6, §2 vyhlášky č. 194/2007Sb., a to na výpočtové teploty uvedené v příloze č.1 této vyhlášky.

Menu