Vyhl.269/2015 Sb

  1. ARTAV
  2. Vyhl.269/2015 Sb
legislativa

Text otázky

Dobrý den, můj dotaz se týká rozúčtovaní tepla, které nebylo prováděno v souladu s vyhl.269/2015 Sb., zda lze uplatnit reklamaci a požadovat přepočítání i v případě,že za rok 2021 již byla sjednána náprava a vyúčtování bylo provedeno podle vyhlášky, ale předchozích 5 let ne. Děkuji za odpověď.R.Hůrková

Odpověď na otázku

Obecná promlčecí lhůta činí 3 roky, ale objektivní promlčecí lhůta je až 10 let (promlčené to dle našeho názoru není, chybné vyúčtování totiž není splatné).

-peho-