vyhl. 372/2001

  1. ARTAV
  2. vyhl. 372/2001
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu. Bydlím v bytě, který je v majetku města a městský úřad nám sám provádí odečty i rozúčtování. Na radiátorech nemáme RTN či-li ÚT je nám rozúčtováno dle m2, SV a TUV je dle vodoměrů. Ohřev a TUV je nám počítán, resp. procentuelní rozdělení základní a spotřební složky, je dle staré vyhl. 245/1995 Sb. Proti tomuto postupu jsem se ohradil, ale bylo mi řečeno, že se jich to netýká a že to mají správně. Kde je pravda? Prosím o radu, děkuji. S úctou

Odpověď na otázku

Vyhláška 245/1995 Sb. byla zrušena ke dni 31.12.2001. Od 1.1.2002 platí pouze vyhláška č.372/2001 Sb. Rozúčtování nákladů na vytápění a TUV za rok2002 a za roky následující musí být prováděny podle nové vyhlášky. Pokud to městský úřad nerespektuje, jedná protiprávně a můžete jej žalovat u soudu.