Vyhláška 372/2001

  1. ARTAV
  2. Vyhláška 372/2001
ostatni

Text otázky

Náš dům o 13 bytových jednotkách vlastní samostatní majitelé. Existuje protospolečenství vlastníků tohoto domu, které má externí firmu na správu domu arozúčtování. Dům je napojen na centrální horkovod. Na patě domu je měřidlo,kterým společnost Olterm Olomouc fakturuje měsíční odběr tepla. Olterm másmlouvu se společenství, ne s jednotlivými majiteli. V domě je výměníkovástanice, která dodává teplo do jednotlivých bytů centrálně. Nejsou v bytechžádné další ohřívače tepla, nebo kotelny. Firma, která spravuje dům tvrdí,že není potřeba se řídit vyhláškou 372/2001 a nechala bez právního atechnického posouzení domu hlasovat o způsobu rozúčtování, tak že byl schválenzcela diskriminační způsob pro většinu majitelů domu. Majitelé co v domě nebydlí a netopí, nic neplatít, tím se nepodílejí ani na platbě za ohřev společných prostor ani na ztrátách v rozvodech domě atd.. Jako pověřený vlastník jsem předložil množství důkazů a vyjádření firem a nezávislých organizací, že je nutné dle tohoto zákona v našem domě účtovat. Správa trvá na tom, že ne. Rád bych znal vaše stanovisko.

Odpověď na otázku

Firma, která spravuje dům hrubě chybuje. Vyhláška 372/2001 je pro ni závazná a nelze o jejím použití hlasovat. Doporučuji rozvázat s ní smlouvu, případně ji žalovat pro porušení vašich práv a způsobenou škodu. Můžete také podat stížnost na oblastní inspektorát Státní energetické inspekce, která je pověřena kontrolou dodržování uvedené vyhlášky.