vyhláška 428/01Sb.

  1. ARTAV
  2. vyhláška 428/01Sb.
ostatni

Text otázky

Bydlím v nájemním bytě kde se nachází pět bytů, v roce 2006 bylo dvou bytum povoleno na vlastní nákladny zabudovat do bytu podružné vodoměry a voda se podle měření bytum dala k úhradě, osttní byty byly rozúčtovány podle osob. Tento rok došlo k zrušení tohoto účtování a vrátilo se k původnímu rozúčtování pro všechny byty podle osob. Vyúčtování za rok 2007 bylo opraveno a po nájmnících dvou bytů s podružným vodoměrem požadováno doplacení. Odkazují se na Vyhlášku 428/01Sb. Mohli byste mi znění této sbírky zaslat, nebo dát odkaz kde jej najdu. Děkuji Neumannová

Odpověď na otázku

Vyhlášku č.428/2001S. vydalo Ministerstvo zemědělství čR dne 16. listopadu 2001, a najdete ji na stránkách Ministerstva (www.mze.cz) Jde o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).Vyhláška se netýká rozúčtování vody v objektu mezi jednotlivé spotřebitele.Rozúčtování vody podle bytových vodoměrů lze provádět poměrovým způsobem a to vyžaduje, aby vodoměry byly instalovány ve všech bytech. Respektovat vodoměry ve dvou bytech a ostatní byty v domě rozúčtovávat podle osob je zásadně nesprávné a je v pořádku, že takové rozúčtování bylo zrušeno a nahrazeno rozúčtováním dle osob pro všechny byty.Pro účtování vody podle spotřeby Vám doporučujeme instalovat bytové vodoměry do všech bytů.