Vyjímka platby ZŠ teple vody

  1. ARTAV
  2. Vyjímka platby ZŠ teple vody
ostatni

Text otázky

Prokazatelně nepouživám teplou vodu ( stav 0 ) v byte jen studenou , mám bojler . V báraku je 30 bytů a Srohormaždění SVJ mi prokázal vstřicnost a osvobodil mě platby ZŠ za teplou vodu . Tento rok jsem chtěla akualizovat svojí vyjímku podlé Stanov SVJ , Shromáždění může hlasovat , jenže , jeden člověk tvrdil , že musim platit ZŠ , podle nového zakona a , že by Shormaždění Vyjímku mělo oodsouhlasit s 100 % , ve Stanovech mame na všechno 75 % . Kontaktovala jsem ( Inmes , Enves - Vuste ) a dostala jsem odpověd tipa , kde není žalobce , není soudce . Jsem i velicé aktivní člen Vyboru SVJ a ušetřila jsem svojí aktivitou baráku o hodně více pěnez , než by moje vyjímka kohokoliv ,,poškodila ,, . Nechalli jsme tuto otazku otevřenou , že se mám poradit . Za předpokladů , že moje vyjímka děla ročně cca 3000 kč , což je 10 kč na byt , ja jsem ušetřila alespoň na 20 let dopředu . Očekávala jsem vstřicnost , jenže jeden byvalí člen výboru zarputilé tvrdíl , že nemám na tuto vyjímku narok podlé Zakona , a Zakon je nad naším Stanovami , a že bych měla mít 100 % hlasu , což podlé Stanov SVJ není pravda ....Děkují dopředu za odpověd , Nada Horvat , člen Vyboru SVJ Bělohorska 118 a 120

Odpověď na otázku

Způsob rozúčtování teplé vody určuje § 6, odst. 4 zákona č.67/2013 Sb. v platném znění a vyhláška č.269/2015 Sb. (§4 a §5, odst.2). Zde je stanovena povinnost dělení na základní a spotřební složku nákladů, jsou stanoveny i poměry obou složek a je rovněž uložena povinnost hrazení základní složky pro odpojené byty. Tuto povinnost nelze nahradit žádným rozhodnutím SVJ. Stanovy SVJ nemohou být v rozporu se zákonem a osvobodit uživatele od platby základní složky.

Menu