Výkon stoupaček

  1. ARTAV
  2. Výkon stoupaček
ostatni

Text otázky

Prosím o sdělení, je možné připočítat výkon průchozích stoupaček v pokoji k výkonu radiátoru? Vždyť kdo má velké náměry na radiátorech, bude mít o to větší spotřebu a opačně. Je to v praxi běžné? Kdo musí takovýto způsob výpočtu schválit?

Odpověď na otázku

Výkon stoupaček nemá žádnou souvislost s chováním uživatele bytu atedy s náměrem indikátorů topných nákladů. Z těchto důvodů jej nelzepřičíst k výkonu otopného tělesa. Současné platné předpisy tj. vyhláška372/2001 Sb. a metodický pokyn k této vyhlášce zahrnutí stoupačekneřeší. Platná norma čSN EN 834 uvádí koeficient kq jako jmenovitývýkon otopného tělesa.