vymahatelnost zákona č. 458/2000

  1. ARTAV
  2. vymahatelnost zákona č. 458/2000
ostatni

Text otázky

Dobrý den, Celá část sídliště napojená na jedné výměníkové stanici, byla obeslána místní teplárnou dohodou o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběr. místa. Souhlas s namontováním patního měřidla TUV nebo souhlas se zachováním stávajícího odpočtu TUV. Ze 22 bytových družstev jen jedno jediné dalo souhlas o změně a přání namontování patního měřidla. Ostatní družstva chtějí zachovat původní měření. Teplárna bez jakéhokoli souhlasu ze strany družstev a bez ohlášení, popř výzvy ke spolupráci, začala montovat do všech vchodů BD patní měřidla. Je jejich jednání a montáž patních měřidel v souladu se zákonem i přes náš výslovný nesouhlas? Dodnes nemáme ani neznáme podmínky za jakých bude patní měřidlo pracovat. Děkuji. Jára

Odpověď na otázku

Ano, teplárna postupuje v souladu se zákonem. Nedojde-li k dohodě všechodběratelů telé vody, je dodavatel povinen vlastním nákladem namontovat navšechna odběrná místa (do všech zúčtovacích jednotek) patní měřiče teplévody. Projeví se to pravděpodobně mírným nárůstem ceny teplé vody, alenemělo by to být dramatické, protože pořizovací náklad teplárna musírozdělit formou odpisů do delšího období. Patní měřiče zajistí objektivnějšírozúčtování teplé vody na jednotlivé domy. Při rozpočítávání podle součtubytových vodoměrů dochází k poškozování domů vzdálenějších od přípravy teplévody, protože dostávají vodu méně teplou ale platí se jen za objem vody,nikoliv za obsah tepla ve vodě. Patní měřidlo ragistruje jak objemspotřebované teplé vody tak množství tepla obsaženého v dodané vodě.