výměna baterií v měřiči tepla

  1. ARTAV
  2. výměna baterií v měřiči tepla
ostatni

Text otázky

Jako vlastníci byt. jednotek jsme obdrželi od správce domu nabídku a zároveň vlastně pokyn k výměně stávajících měřičů tepla, jímž prý dochází životnost (baterie), za digitální měřiče tepla. Je možné pouze vyměnit baterii ve stávajících měřičích, či uvěřit loby fy, která nabídku na měřice zaslala, že měřiče už dosloužily a je třeba jejich výměna za digitální?

Odpověď na otázku

Baterie v elektronických indikátorech spotřeby tepla mají životnost dle typu v rozmezí 8 až 12 let. Po jejím uplynutí se indikátory mění za nové a to jako celek.Důvodem je skutečnost, že v průměru po 10-ti letém provozu indikátoru je tento morálně i technicky zastaralý. Současně výrobci nabízejí nové indikátory s pokročilou technologií, dnes např. s možností dálkových rádiových odečtů bez nutnosti vstupu do bytu.Možná, že by se našel někdo, kdo prostou výměnu baterie provede.Takový postup Vám však nedoporučujeme a to zejména z těchto důvodů:a) nutně musí být stávající indikátor demontován a zpětně instalován (placené úkony),b) v případě následné poruchy na indikátoru (ne na baterii) se již indikátory neopravují, ale vyměňují za nové neboť mají po technické životnosti a opravy jsou v součtu dražší než, nový výrobek.Z výše uvedeného tudíž vyplývá, že výměna indikátoru za nový je ekonomicky výhodnější.