Výměna bytových vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Výměna bytových vodoměrů
ostatni

Text otázky

Dobrý den,máme SV i TUV vodoměry vyměněné v roce 2011, prosím o informaci kdy je znovu vyměnit z důvodu prošlého ověření.Děkuji za odpověďSahulová

Odpověď na otázku

Lhůty platnosti ověření pro bytové vodoměry stanovuje vyhláška č.285/2011Sb. (dále vyhláška). Vaše vodoměry byly vyměněny v roce 2011 a tak podléhají čl. II – Přechodné ustanovení vyhlášky, podle kterého platí pro bytové vodoměry ověřené až do 31.12.2011 (včetně) původní doby platnosti ověření, t.j. 6 roků pro studenou vodu a 4 roky pro teplou.Na vodoměrech je umístěna úřední značka v podobě plomby nebo samolepicího štítku, kdy její součástí je dvojčíslí – poslední dvojčíslí roku, v němž bylo provedeno ověření vodoměru.Lhůty se počítají od 1. ledna roku následujícího po roce ověření. Tedy když je dvojčíslí např. „11“ a jde o vodoměr na studenou vodu, počítá se lhůta od 1.1.2012 a platí do 31.12.2017 a pro teplou vodu od 1.1.2012 a platí do 31.12.2015.Jednotná doba platnosti ověření, tedy 5 roků pro oba druhy vodoměrů se týká až vodoměrů, jejichž ověření či posouzení shody proběhlo v roce 2012 a následujících.