výměna digitálních měřičů spotřeby tepla

  1. ARTAV
  2. výměna digitálních měřičů spotřeby tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, moc prosím o pomoc. Jsem vlastníkem bytu v SVJD a asi před 4 lety jsem každý majitelem bytu byl upozorněn na nutnost nákup nejen termostat. hlavic , ale i digit. měřidel spotřeby tepla na jednotl. radiatorech - čím nás to stále každého 1.100 Kč - ano po letech zjišťuji že to bylo předražené - máme měřáky , kde se ze spodu strká karta, která k 31 12 kaž. roku na každém topení sejme údaje - ta se zasílá někam na moravu ke spočítání a následně se vrací přes RK nám k vyúčtování. Nyní přišel předseda s tím,že jim končí certifikace a že se budeme muset obrátit na jinou firmu př. ústecký Ulimex a každý si znovu měřáky koupit - a že jde s ročním předstihem Prosím co je pravdy na 5 leté certif. u měřáků a nutností výměny a odhadem kolik stojí nový dig. měřič na topení. Moc Děkuji V.Fišer

Odpověď na otázku

Vážený pane Fišere,indikátory-rozdělovače topných nákladů, které se montují na otopná tělesa, jsou sice certifikovány (ve smyslu způsobilosti pro daný účel), ale certifikace indikátorů není povinná, a doba platnosti certifikace není časově omezená .Doba použitelnosti indikátorů je v zásadě dána jejich životností (fyzickou či morální) a nikoli nějakým legislativním předpisem (na rozdíl např. od bytových vodoměrů). Fyzická životnost indikátorů je omezená životnosti napájecí baterie, která je obvykle 9-10 let. Proto tedy tvrzení uvedené ve Vašem dotazu povazuji za nepravdivé. Jediným racionálním důvodem pro popisovanou změnu (mimo uváženého přechodu na modernější indikační techniku) by mohla být skutečnost, že stávající typ indikátoru není nadále servisně podporován a tudíž případné poruchy či přemontáže nelze řešit v souladu s platnou legislativou (vyhláška č.372/2001 Sb.), resp. normami (čSN EN 834). Odpověď na druhou část Vašeho dotazu je poněkud komplikovanější, neboť na trhu je dosti široká paleta indikátorů s různou úrovní uživatelského komfortu, navíc nabízená různými podnikatelskými subjekty s vlastní cenovou politikou.Obecně lze říci, že cena indikátoru (dodávka + montáž + programování + pasportizace + 10% DPH) se pohybuje v rozmezí 350-700 Kč. Nejlepší přehled však získáte konkrétní poptávkou u odborných firem, jejichž seznam naleznete na www.artav.cz.“