Výměna měřičů tepla

  1. ARTAV
  2. Výměna měřičů tepla
ostatni

Text otázky

Popis problému: Jsem uživatel a vlastník bytové jednotky v panelovém domě, kde byly hromadně provedeny výměny poměrných měřičů tepla na měřiče digitální. Avšak můj byt, z důvodu nedostupnosti v daném termínu, nebylo možno těmito měřiči vybavit. Nutno dodat, že se jednalo o zákroky hrazené ze společného fondu uživatelů bytů, kam každý z uživatelů přispívá. Dotaz: Jsem povinen tyto výměny ve svém bytě též zajistit, případně i hradit z vlastních finančních prostředků? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Je ve Vašem zájmu, aby indikátory vytápění byly co nejdříve vyměněny i veVašem bytě. Jinak by Vám muselo být účtováno vytápění podle průměrnéspotřeby domu se sankční přirážkou za neumožnění instalace indikátorů, bezohledu na hodnoty, které budou ukazovat Vaše staré indikátory.Pokud jde o úhradu dodatečné montáže, to závisí na Vašem jednání s výboremSVJ. Pravděpodobně budete hradit vícenáklady způsobené dalším příjezdemmontérů.