Výměna měřidel (teplá voda a teplo)

  1. ARTAV
  2. Výměna měřidel (teplá voda a teplo)
meridla

Text otázky

V bytech v bytovém domě jsou instalována poměrová měřidla na teplo a teplou vodu, která jsou s vizuálním odečtem. Letos končí platnost měřidel. V zákoně č. 406/2000 Sb. § 7 odst. 4 písmeno d) je uvedeno, že vlastník musí vybavit zařízení měřidly, což my splňujeme. Musí BD při výměně měřidel tato vyměnit za dálkově odečitatelná nebo stačí s vizuálním odečtem a dálkově odečitatelná měřidla stačí instalovat až od 1.1.2027 dle zákona č.406/2000 Sb. § 7 odst. 11? Děkuji za odpověď S pozdravem Iva Rangotisová

Odpověď na otázku

Podle zákona o hospodaření energií v platném znění musí být nově instalovaná měřidla dálkově odečitatelná.
citace zákona 406/2000 Sb. v platném znění, §7, odst. 11) Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
-japo-