výměna oken-rozúčtování

  1. ARTAV
  2. výměna oken-rozúčtování
ostatni

Text otázky

Máme zateplený panelový dům, n ě k t e ř í nájemníci si vyměnili původní okna za platová. Všichni nájemníci mají měřáky tepla namontované na topeních.Je možné , aby si nájemníci, kteří výměnou oken šetří energii na vytápění, požádali SBDo nový výpočet nebo stanovení jiných koeficientů rozúčtování tepla v nové topné sezoně, když v topné sezoně za rok 2006 se k tomu vůbec nepřihlédlo? Může nájemník o toto zohlednění požádat SBD i sám?_

Odpověď na otázku

Uživatel bytu může požádat vlastníka domu (např družstvo) o stanovení nových koeficientů polohy. Nová plastová okna mají menší tepelné ztráty a snižují celkové tepelné ztráty příslušného bytu. Tím se koeficient polohy přiblíží více k 1 a to pro uživatele bytu není výhodné. Spotřeba se v zatepleném bytě sníží a tím se úspory projeví v poklesu spotřeby tepla na vytápění. Bez úpravy koeficientů na tom uživatel bytu získá více. Může se to brát jako bonus za investici do zateplení.Viz též dotaz: „Výměna oken “ z 27.9.2007.