výměna oken

  1. ARTAV
  2. výměna oken
ostatni

Text otázky

Jak a na základě čeho by měla organizace provádějící rozúčtování nákladů na teplo (podle indikátorů) změnit koeficienty zohledňující polohu bytu v případě výměny oken v domě za nová, s výrazně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi? Domnívám se, že bez této změny majitelé bytů v přízemí, nebo pod střechou,při vyúčtování zapláčí.

Odpověď na otázku

Byla-li vyměněna okna v celém domě, sníží se celkové ztráty a podíl ztrátstřechou a podlahou nejnižšího podlaží mírně vzroste. Přiměřeně vzrůstutohoto podílu by měly být upraveny koeficienty zohledňující polohu bytu.Tato změna však nebude příliš výrazná, předpokládám jen několik procent.Výpočet nových tepelných ztrát mohl udělat projektant při návrhu zateplení.Výpočet nových koeficientů může udělat rozúčtující firma, nebo projektantUT, případně energetický auditor na základě objednávky od majitele domu. Vkaždém případě půjde o samostatně placenou práci (případně na základěsmlouvy o dílo).