Výměna otopných těles

  1. ARTAV
  2. Výměna otopných těles
ostatni

Text otázky

Výkon otopného tělesa je používán k výpočtu přepočteného množství dílků odpařovacích RTN. V měsíci březnu 2006 u nás v domě došlo k výměně otopných těles a ke změně jejich výkonů. Jaký výkon by měl být použit pro výpočet, jestliže ke změně došlo v průběhu zúčtovacího období?

Odpověď na otázku

Měl by být použit tzv. vážený průměr obou hodnot výkonu, respektující nerovnoměrnou spotřebu tepla v jednotlivých měsících kalendářního roku.dle přílohy č.3 vyhlášky 372/2001 Sb. Dlohodobé měsíční průměry klimatické náročnosti.