výměna vodoměrů

  1. ARTAV
  2. výměna vodoměrů
ostatni

Text otázky

B.D. Máme naistalované podr. vodoměry /SV i TUV/ v bytech od r.1999.V kotelně pravděpod. ještě éle.Od té doby nebylo provedeno žádné cejchování ani výměna.Je možné zpochybnit měření po době životnostivodoměrů a jak postupovat,pokud vedení nebude chtít provést výměnu.Dále je zde několik neměř. vývodů ve spol.prostorách,které jen někteří nájemnícivyužívají k zalévání.Tím vzniká začný nárůst ceny za SV více než 15%.Můžeme požadovatnamontování měření,nebo zaslepení těchto vývodů. Musí mít všechny neměř.vývody povinně měření / vodoměry/? Samořjemě navýšení ceny za SV je rozúčtováno na všechny byty,což podle mne odporuje přinejmenším dobrým mravům.Ani na tuto situci přes upozornění vedení B.D. nereaguje. Prosím je možné si vyžádat finanční audit na nakládání s fin. prostředky B.D.Tato situace trvá již několik let. Vedení ani na moji žádost o poskytnutí podkladů k výpočtu /vyhl.372/02,!7odst.3/,ani po více než měsíci neodpovědělo.Prosím jak postupovati dále.Děkuji Pokorný

Odpověď na otázku

Zpochybnění údajů z neověřených vodoměrů je na místě. Více najdete v odpovědích na dotazy z 25.6.2007, 11.5.2007, 18.12.2006, 10.11.2006 a 30.8.2006.Pokud jde o neměřené odběry, nelze se opřít o žádnou specializovanou právní normu, ale jen o občanský zákoník. Instalace vodoměrů na studenou vodu není povinná a pro jejich používání naplatí žádná obecně platná pravidla. Pro další postup doporučuji poradu s právníkem.