Výměna vodoměru

  1. ARTAV
  2. Výměna vodoměru
ostatni

Text otázky

Dobrý den, existuje prosím nějaký předpis, jak se má naložit s vodoměrem poté, co byl vyměněn, když má jít do zkušebny, zda není vadný? Jde mi o to, že mi vymontoval technik vodoměr, dal místo něj nový a odjel. Když jsme s majitelem bytu (bydlím v pronájmu) pátrali, kde je, tak nám řekl, že na hromadě špatných vodoměrů ale že ho kvůli tomu měření najde. Našel ho za dva dny a pak poslal do zkušebny. Tam zjistili, že je vodoměr dobrý, ale to, jak mohl natáčet vodu, aniž by nějaká protékala záchodem nebo kohoutky v bytě neuvedli. Ani to, zda nebyl do vodoměru udělán nějaký zásah. Podezříváme totiž technika, že ho svévolně opravil, případně přemontoval přední díl s číslem na dobrý vodoměr. Děkuji za pomoc a odpověď.

Odpověď na otázku

Při periodické výměně bytových vodoměrů je zcela běžné, že po jeho zaprotokolované demontáži je přístroj buď likvidován nebo odeslán k repasi bez dalšího monitorování jeho osudu. Jiná situace je v případě, že se jedná o reklamaci funkce měřidla. Potom na základě takové reklamace, která je uplatněna písemně u vlastníka objektu, se demontované měřidlo odesílá individuálně na zkušebnu k úřednímu přezkoušení. O tomto přezkoušení zkušebna vyhotoví protokol, v němž musí mimo závěru, zda vodoměr vyhovuje či nevyhovuje zákonným požadavkům, uvést i další skutečnosti, které na vodoměru shledala – například porušenost plomby spojující spodní a horní díl měřidla.Zkušebna se zásadně nevyjadřuje spekulativním způsobem, tj. např. zda náměry v místních podmínkách mohly nebo nemohly nastat.