Výměna vodoměrů a kalorimetrů

  1. ARTAV
  2. Výměna vodoměrů a kalorimetrů
ostatni

Text otázky

V našem bytovém domě se 138 bytovými jednotkami (developerský projekt), který byl zkolaudován v prosinci 2008 jsou instalovány vodoměry značky ENBRA a kalorimetry Actaris. Všechna měřidla jsou podle plomby kalibrována/ověřena v roce 2008. Dům byl uveden do provozu (zabydlen) na jaře 2009.Je bezpodmínečně nutné abychom vodoměry pro studenou vodu a kalorimetry nechali překalibrovat už tento rok, nebo můžeme výměnu udělat na jaře 2013?V případě že bychom výměnu provedli až v roce 2013 hrozí SVJ nějaká pokuta?

Odpověď na otázku

Vodoměry na studenou vodu i kalorimetry jsou dle zákona o metrologii tzv. měřidla stanovená, tedy měřidla, která jsou vyhláškou stanovena k povinnému ověřování.Lhůta platnosti ověření vodoměru, která činí v případě Vašich vodoměrů na studenou vodu – 6 roků a v případě kalorimetrů – 4 roky, se počítá od 1. ledna roku následujícího po roce ověření.To znamená, že vodoměrům na studenou vodu končí platnost jejich ověření 31.12.2014 a kalorimetrům 31.12.2012.Ptáte-li se na povinnost ověřování a případné sankce, potom platí, že uživatelům stanovených měřidel mimo jiné zákon stanovuje povinnost předkládat je k ověřování.Pokud uživatel stanoveného měřidla, použije toto měřidlo bez platného ověření, porušil tak zákon a může mu být uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč.