Výměna vodoměru – postup

  1. ARTAV
  2. Výměna vodoměru – postup
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsem majitelkou bytu v OV, který pronajímám.Reklamovala jsem u správce vyúčtování SV, protože bylo desetinásobně vyšší než obvykle. Správce následující den přistoupil k výměně vodoměru o níž jsem jako vlastník nevěděla. Existuje nějaký zákonný postup, kdo musí být přítomen u výměny a zapisuje se důvod výměny, když je to mimo pravidelnou periodu? Nevím, jak se bránit, když nebyl vodoměr dán na odbornou expertizu. To mám zaplatit 40.000 Kč jen tak, protože si někdo odnesl vodoměr - jediný důkaz ? O výměnu jsem nežádala, pouze jsem reklamovala vyúčtování.

Odpověď na otázku

Vážená paní,enormní nárůst spotřeby studené vody je podle našich zkušeností možný. Společnost, která rozúčtování prováděla, resp. vyměnila vodoměr, by se měla v případě uvedeného nárůstu spotřeby pokusit o vysvětlení této změny mimo jiné i tím, že překontroluje možné měřené úniky vody. Například vlivem protékajícího WC lze navýšit spotřebu i o cca 1 000 m3 za zúčtovací období.Pokud jste rozúčtování reklamovala, měl by Vám majitel písemně odpovědět. Vzhledem k tomu, že jste majitelkou bytu, měla jste být seznámena s termínem výměny vodoměru. Původní vodoměr měl být přezkoušen ve Státním metrologickém středisku a této zkoušce měl být vyhotoven protokol, ze kterého je zřejmé, zda vodoměr vyhovuje metrologickým požadavkům.K dotazu, jak formálně postupovat při výměně vodoměrů není jednoznačná odpověď. V objektu by měla být jasná obecná pravidla, která by měla být obsahem nějakého místně provozně-technického předpisu, stanov apod. Doporučuji vždy prokazatelnou formu nakládání s daty – minimálně podepsaným zápisem odečtového nebo montážního protokolu se zápisem stavu metrologického zajištění vodoměru (plomby, ověření apod.). Vzhledem k tomu, že vodoměr nebyl s největší pravděpodobností odeslán na přezkoušení a v současné době fyzicky neexistuje, měla byste trvat na náhradním způsobu rozúčtování nákladů na studenou vodu, tj. podle směrných čísel.