Výměna vodoměrů – zák. 362 /2021

  1. ARTAV
  2. Výměna vodoměrů – zák. 362 /2021
meridla

Text otázky

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, jaká je stanovená lhůta pro výměnu měřičů průtoku studené a teplé vody a pro vodoměry používané pro rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům (panelový dům - SVJ) a zda je v souladu s novelou zákona 362/2021 nutné měnit stávající vodoměry do konce roku 2023 za měřiče s dálkovým odpočtem, pokud ještě neuplynula lhůta pro výměnu. Děkuji

Odpověď na otázku

Lhůty pro metrologické ověřování měřidel stanovuje vyhláška č. 345/2002 Sb. ve své příloze.

U vodoměrů na studenou a teplou vodu, používaných k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům (tedy u bytových vodoměrů) je ověřovací doba stanovena na 5 let a počítá se od 1. ledna roku, který následuje po předchozím ověření.

Povinnost instalovat vodoměry s dálkovým odečtem se týká pouze vodoměrů na teplou vodu.

  • Je-li instalováno zcela nové měřidlo, musí být vybaveno dálkovým odečtem.
  • Je-li instalováno zpět měřidlo po metrologickém ověření (= nejedná se o novou instalaci nového měřidla), pak nemusí být vybaveno (až do 31.12.2026) dálkovým odečtem.
  • Od 1.1.2027 musí být všechna měřidla vybavena dálkovým odečtem.

Můžete tedy nechat měřidla (= vodoměry na teplou vodu) bez dálkového odečtu „dožít“ do konce roku 2026 a počítat s tím, že od 1.1.2027 měřidlo dálkovým odečtem vybaveno má být.