Výměníček tepla v bytě.

  1. ARTAV
  2. Výměníček tepla v bytě.
ostatni

Text otázky

Ráda bych se zeptala, jak se má správně provést vyúčtování nákladů na teplo a vodu. Jedná se o zateplený nový dům, kde dole je umístěn velký výměník (dodávané teplo z Opatovické elektrárny) a v jednotlivých bytech jsou ve stoupačkách umístěné malé výměníčky, kde je pouze vodoměr na studenou vodu a měření tepla. Teplou vodu si každý vlastník bytu vyrábí sám (není měření). Studenou vodu rozúčtujeme podle náměrů na vodoměrech a teplo rozdělujeme na složku základní (40 % dle m2 započ. plochy) a složku spotřební (60 % dle naměřených kwh). Nevíme, zda postupujeme dobře. Děkujeme za odpověď. L. řeháčková

Odpověď na otázku

Popsaný postup není v rozporu s platnou legislativou a je v praxi uplatňován. Je však třeba říci, že tyto případy přímo vyhláškou č.372/2001 Sb. řešeny nejsou. Běžně se postupuje tak, že teplo pro vytápění a teplo pro ohřev teplé vody se vyúčtovávají společně a to tak, že teplo odebrané na patě zúčtovací jednotky se rozdělí na základní a spotřební složku (optimálně v poměru 40:60). Základní složka se pak rozúčtovává v poměru započitatelných podlahových ploch a spotřební složka v poměru náměrů jednotlivých bytových kalorimetrů. Vodné a stočné pro studenou i teplou vodu se opět rozúčtovává společně a to v poměru náměrů bytových vodoměrů pro studenou vodu. Rozhodnutí o způsobu rozúčtování je v pravomoci vlastníka objektu, který je za něj rovněž plně zodpovědný. Je proto třeba, aby vlastník při rozhodování o uplatňování takového postupu jednal ve shodě s interními pravidly (směrnicemi, stanovami atp.).