Výměník společný pro několik bytových domů ve vlastnictví více vlastníků

  1. ARTAV
  2. Výměník společný pro několik bytových domů ve vlastnictví více vlastníků
legislativa

Text otázky

Dobrý den, řeším následující situaci: jsou 4 bytové domy (4 listy vlastnictví), které jsou stavebně propojeny = fakticky jeden dlouhý dům o 6 vchodech, přičemž 3 vchody jsou dle LV jeden bytový dům, kde nyní vzniklo SVJ. Zbývající 3 vchody (každý samostatné LV) jsou ve vlastnictví obce. Pro všechny tyto bytové domy je pouze jeden výměník, který se nachází v domě, kde vzniklo SVJ. Teplárna dodává teplo do výměníku. Z tohoto výměníku jde dál teplo do dalších budov ve vlastnictví města. Tedy existuje jedno odběrné místo pro budovy ve vlastnictví různých osob. Jak celou situaci vyřešit smluvně. Mezi jakými subjekty by měla být správně uzavřená smlouva (případně smlouvy), aby byla v souladu se zákonem? Lze uzavřít jednu trojstrannou smlouvu mezi teplárnou, SVJ a městem, kdy teplárna bude dodavatel a SVJ s městem budou oba odběratelé (přes jedno odběrné místo). A vedle toho zřejmě nějakou smlouvu mezi SVJ a městem o úhradě nákladů spojených s údržbou a provozem výměníku. Nebo by měly být dvě na sebe navázané smlouvy, kdy jedna bude mezi teplárnou jako dodavatelem a SVJ jako odběratelem a druhá mezi SVJ jako dodavatelem a městem jako odběratelem? Může být SVJ dodavatelem ve smyslu energetického zákona (nemá licenci ani nemůže podnikat). Podle jakého předpisu by se uzavírala smlouva mezi SVJ a městem, případně mohlo by SVJ navýšit cenu tepla o náklady na provoz výměníku? Děkuji

Odpověď na otázku

Váš dotaz se týká problematiky, kterou musí řešit někdo jiný než Vy. Vy nejste dodavatelem tepla a proto nejste ani oprávněni toto řešit.
Podle platné legislativy je to tak, že se jedná o jedno společné odběrné místo pro více právnických osob, a tuto problematiku upravuje vyhláška MPO č. 405/2015 Sb.

Podle této vyhlášky má povinnost náklady na společné odběrné místo rozdělovat dodavatel tepla a vyžaduje se k tomu součinnost ‚předávání vyjmenovaných údajů) ze strany jednotlivých právnických osob (SVJ či jednotlivých domů).

Je třeba ale dodat, že použití této vyhlášky není povinné; pokud si budete chtít vytvořit individuální pravidla je to v zásadě možné, ale musí to být vůle všech zúčastněných stran – ve Vašem případě tedy dodavatele tepla a tří vlastníků (tří domů). Forma není předepsána, může se tedy jednat i oři dvoustranné smlouvy anebo o jednu čtyřstrannou.

(JZ)

Menu