Výpočet nákladů na vytápění

  1. ARTAV
  2. Výpočet nákladů na vytápění
ostatni

Text otázky

Dobrý den,mám dotaz ohledně vyučtování tepla.V loňském roce jsem při vyučtování doplácel cca 800 Kč,letos mi přišel nedoplatek 9000Kč.Spotřeba TUV byla 134 m3.Nevím jestli to je v průměru hodně nebo málo,je fakt,že jsem míval menší spotřebu.Zarážejíci je také nárůst za vytápění,každou topnou sezónu mám radiatory nastaveny stejně,jak se vůbec počítá spotřeba UT z indikátorů topení,které jsou odpařovací.Děkuji.

Odpověď na otázku

Pro posouzení přiměřenosti vaší spotřeby teplé vody by bylo třeba znát počet členů vaší domácnosti. Standardní roční spotřeba teplé vody se pohybuje kolem 20-25 m3/osobu.Při rozpočítávání nákladů na vytápění na základě údajů odpařovacích indikátorů se postupuje stejně jako u elektronických indikátorů:Počet odečtených dílků se násobí výkonovými koeficienty podle čSN EN 835, výsledné přepočtené dílky se korigují s ohledem na polohu bytu v domě v souladu s požadavky vyhl. MMR č. 372/2001 Sb. Korigované přepočtené dílky s sečtou za celý dům a výsledným číslem se podělí spotřební složka ročních nákladů na vytápění domu (obvykle 50% celkových fakturovaných nákladů). Tím dostaneme cenu jednoho dílku. Počet korigovaných přepočtených dílků za celý byt se násobí touto jednotkovou cenou. Základní složka nákladů na vytápění (dalších 50%, případně 40%) se rozdělí na jednotlivé byty podle velikosti započitatelné podlahové plochy, dle vyhl.372/2001.Máte-li pochybnosti o správnosti vašeho vyúčtování, je nejrozumější projednat je přímo s majitelem domu, případně s organizací, na kterou vás majitel domu odkáže.