Výpočet pro rozúčtování

  1. ARTAV
  2. Výpočet pro rozúčtování
ostatni

Text otázky

Kde musí být uveden výpočet pro rozúčtování tepla kdy toto provádí externí firma a jak musí být přesný?

Odpověď na otázku

Vámi formulované dotazy nejsou nikde ani věcně ani formálně řešeny, proto lze odpovědět pouze v obecné rovině.Platná legislativa neurčuje, kde má být rozúčtování (výpočet nákladů) provedeno, jen ukládá tuto povinnost vlastníkovi objektu. Je tedy na jeho rozhodnutí (a v jeho kompetenci), jak se s touto povinností vypořádá – zda jí zajistí sám či jí nakoupí jako službu. Ani přesnost výpočtu není nikde ani stanovena ani zmiňována, je tedy opět na vlastníkovi, zda vůbec a případně jak bude tuto otázku řešit.

Menu