Výpočet SPJ a dostupnost náměrů ostatních nájemníků

  1. ARTAV
  2. Výpočet SPJ a dostupnost náměrů ostatních nájemníků
legislativa

Text otázky

Dobrý den, chci se zeptat, zda se SPJ počítá tak, že se vezmou naměřené jednotky na radiátoru a vynásobí koeficientem na daný radiátor a výkonem radiátoru. TAkže SPJ = naměř.jed. X koeficient X výkon radiátoru? A dále se chci zeptat, zda mám nárok vědět, kolik měli náměry za loňský rok ostatní byty, popř. jaké mají koeficienty? Na vyúčtování jsou pouze moje náměry a celkové jednotky za celý barák. Proto si nemůžu zkontrolovat cenu za jednotku.

Odpověď na otázku

Vážená paní, nenašel jsem vysvětlení zkratky SPJ, ale mohu Vám sdělit, že náměr na indikátoru vytápění, umístěném na otopnén tělese, je podle evropské technické normy ČSN EN 834 nutno násobit pěti koeficienty, abychom dostali přepočtený náměr, podle kterého se určuje spotřební složka nákladů na vytápění. Mezi předepsanými koeficienty jsou i dva o kterých se zmiňujete: Koeficient Kq přestavující výkon otopného tělesa a koeficient Kc, který určuje přestup tepla z otopného tělesa do indikátoru. Tento koeficient se zjišťuje empiricky ve speciální zkušebně pro konkrétní typ indikátoru a různé typy otopných těles. Změření těchto koeficientů zajišťuje výrobce indikátoru. Ostatní koeficienty závisí na umístění, velikosti a zapojení otopného tělesa a zjišťují se při montáži indikátorů. Obvykle mají hodnotu 1 a ve výpočtech se neuvádí.

Pokud jde o možnost informování o spotřebě vlastníků ostatních bytů v domě, je to komplikované vzhledem k nedávno vydaným normám: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákon č. 110/2019 Sb. (nařízení GDPR o ochraně osobních údajů). Vlastník objektu by Vám mohl požadované údaje poskytnout, pokud je k tomu oprávněn na základě stanov a smlouvy o ochraně osobních údajů.

-japo-

Menu