výpočet spotřebních jednotek

  1. ARTAV
  2. výpočet spotřebních jednotek
ostatni

Text otázky

Dobrý den,máme nainstalovány indikátory topných nákladů Siemens WHE30 Z,naměřené jednotky nám ve vyúčtování násobí správce plochou místnosti m2(např. 1153 jednotek x26.9),je tento výpočet správný? Děkuji

Odpověď na otázku

Možnosti určení spotřební složky nákladů určuje § 4 odst.3 vyhlášky 372/2001 Sb. a detailně tyto možnosti vysvětluje metodický pokyn vydaný MMR (tvůrcem vyhlášky) z 19. 12. 2002. Dle metodického pokynu lze spotřební složku místnosti určit dvěma způsoby: a) Spotřební složka místnosti = odečet indikátoru x jmenovitý výkon otopného tělesa x korekce polohy místnosti x případné další součinitele (kc atp.) b) Spotřební složka místnosti = odečet indikátoru x započitatelná podlahová plocha místnosti x případné další součinitele (kc atp.). Tento způsob nelze použít v případech kdy instalovaná otopná tělesa neodpovídají tepelným ztrátám místností např. kdy byly provedeny dodatečné změny proti projektu, zateplení objektu atp. Použití výpočtové metody není pouze na vůli rozúčtovatelské firmy ale jde vždy o dohodu s majitelem objektu. V případě, že je zpracování provedeno správně jsou výsledky dle způsobu a) i b) srovnatelné. Postup správce je v souladu s legislativou. Odpověď lze nalézt i v dotazu pí. Součkové z 9.6.2010 a je uvedena v publikaci ATRAV „100 otázek a odpovědí 2010“ dotaz č. 38. Detailní vysvětlení je uvedeno například v publikaci TEPLO vydané svazem českých a moravských bytových družstev v r. 2002.

Menu