Výpočet SS nákladů tepla

  1. ARTAV
  2. Výpočet SS nákladů tepla
ostatni

Text otázky

Naše B.D.nám pro výpočet spotř.složky za teplo počítá u místností se dvěma radiátory a 2 indikátory spotřebu tak, že celou plochu místnosti násobí počtem dílků indikátoru daného radiátoru, a také stejně pro druhý radiátor v téže místnostii, takže platíme za dvojnásobnou plochu místnosti. Změnu v účtování dokonce odsouhlasila většina členů. Máme za SS platit dvojnásobek než vloni. Je nás 15 takto postižených. Jak se máme bránit? Pomozte prosím. M.Borůvka

Odpověď na otázku

V případě dvou nebo více otopných těles v místnosti se při výpočtu k jednotlivým tělesům přiřadí pouze část plochy dle výkonu (počtu článků) daného tělesa. Pokud jsou dvě tělesa shodná započítá se pro každé těleso polovina plochy místnosti, v případě rozdílných těles se celková plocha rozdělí dle výkonu otopných těles. Vámi popsaný způsob výpočtu je nesprávný.Vyúčtování reklamujte jako chybné.