výpočet započitatelné podlahové plochy

  1. ARTAV
  2. výpočet započitatelné podlahové plochy
legislativa

Text otázky

Dobrý den, v našem domě máme dva typy bytů, mají stejně velké obytné pokoje (ve kterých je otopné zařízení), WC, koupelnu a předsíň sousedící s pokoji. Zhruba polovina bytů má navíc další předsíň , která nesousedí s žádnou místností s otopným zařízením, a komoru, která sousedí jednou stěnou s pokojem, ve kterém je otopné zařízení. Většina těchto bytů má navíc přistavěné zádveří, které také nesousedí s žádným pokojem. Jestli správně chápu vyhlášku 269/2015 Sb., tak podlahové plochy těchto místností by se do započitatelné plochy neměly počítat vůbec, příp. započítat 0,1 plochy (v případě komory).To se ale neděje, je započítávána celková podlahová plocha u obou typů. Při "správném" výpočtu dělá rozdíl cca 20m^2, což není málo .Chápu tu vyhlášku správně? Pokud ano, jak se mám postarat o nápravu? Lze reklamovat i výpočty z předchozích let? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Dle platné legislativy = Vyhl. 269/2015 Sb. je v § 2, písmeno e) uvedeno:

započitatelná podlahová plocha je podlahová plocha vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č.1 části A k této vyhlášce.

V příloze č.1 část A, bod 1. je uvedeno, že místnosti v bytě, v nichž je umístěno otopné zařízení mají koeficient = 1,0

Bod 2.: místnosti bytů, v nichž není umístěno otopné těleso a které jsou začleněny v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem sousedí jednou stěnou, mají koeficient 0,1, sousedí-li  dvěma stěnami koeficient 0,2, atd.

V daném případě má být do započitatelné plochy bytů, které mají navíc komoru sousedící  jednou stěnou s otopnou místností započtena podlahová plocha komory s koeficientem 0,1.

Ostatní místnosti (2.předsíň a zádveří), které nesousedí žádnou stěnou s otopnou místností nemají být započteny do započitatelné podlahové plochy bytu pro rozúčtování nákladů na základní složku vytápění.

-kava-

Menu